Ubezpieczenie zdrowotne


Ubezpieczenie zdrowotne powinno być pierwszą sprawą do załatwienia dla wybierających się do Niemiec. Leki, lekarze i szpitale są bardzo drogie, dlatego trzeba upewnić się, że ubezpieczenie pokryje koszty leczenia w przypadku choroby i nagłych przypadków. 
Ponadto, zwykle nie można otrzymać pozwolenia na pobyt bez okazania dowodu odpowiedniego ubezpieczenia. Od 01.01.2009 ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla wszystkich osob zameldowanych w Niemczech.

 

Długoterminowe ubezpieczenie zdrowotne

Dla obywateli EU poza granicami kraju na całym świecie i dla obcokrajowców spoza EU w Europie.
Ubezpieczenie ważne dla osób:

  • Osoby zamieszkałe w Republice Federalnej Niemiec, Austrii, krajach Unii Europejskiej, państw członkowskich układu z Schengen, Szwajcarii i Liechtenstein za granicą na całym świecie.
  • Osoby zamieszkałe za granicą na całym świecie na pobyt w Republice Federalnej Niemiec, Austrii, krajach Unii Europejskiej, państw członkowskich Układu z Schengen, Szwajcarii i Liechtensteinu.
  • Osoby zamieszkujący w Republice Federalnej Niemiec, Austrii, krajach Unii Europejskiej, państw członkowskich układu z Schengen, Szwajcarii i Liechtenstein przy pobytach za granicą, w wyżej wymienionych krajach.

Obszar działania:

Ubezpieczenie obejmuje leczenia za granicą na całym świecie. Pojecie zagranica ma zastosowanie do wszystkich krajów świata, - z wyjątkiem terytoriów, którego obywatelstwo ubezpieczony jest właścicielem i / lub gdy przed wyjazdem miał stałe miejsce zamieszkania.

Minimalny okres ubezpieczenia wynosi 6 miesięcy. Maksymalny okres umowy na pobyt w Niemczech trwa 5 lat (od daty zameldowania), łącznie ze wszystkimi przedłużeniami. 

Po wygaśnięciu ubezpieczenia „Expatriate” ubezpieczony jest uprawniony do zawarcia pelnego ubezpieczenia zdrowotnego w firmie HanseMerkur Krankenversicherung AG w taryfie "mini" w następujących przypadkach:

  • Przy stałym osiedleniu się w Niemczech lub przerwaniu możliwości ubezpieczenia na podstawie § 195 (3) VVG;
  • W Przypadku ostatecznego powrotu ubezpieczonego z obywatelstwem niemieckim z zagranicy do Niemiec

Warunkiem kontynuacji  ubezpieczeni w taryfie mini, jest obowiązek  ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego oraz zawarcie umowy musi nastąpić bezpośrednio po wygaśnięciu ubezpieczenia Care Expatriate.

Uwaga!

Zawieranie  ubezpieczenia w opcji Care Expatriate Comfort lub Care Expatriate Premium  gwarantuje późniejsze przyjecie do pełnego ubezpieczenia w firmie ubezpieczeniowej Hanse-Merkur.

 

Do pobrania:

>> Zakres i warunki ubezpieczenia zdrowotnego Care Expatriate <<

>> Składki miesięczne ubezpieczenia <<

 

 

 


Datenschutzerklärung
Kostenlose Webseite von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!